HAY QUE RECORDAR LA MORFOLOGÍA Y SINTAXIS DE LOS PARTICIPIOS


PENSUM A

Puer dormiens nihil audit. Davus puerum dormientem exitat: in aurem pueri dormientis clamat: "Marce!" Marcus oculos aperiens servum apud stantem videt. Servus puero frigenti vestimenta dat. Parentes filium salutant et a filio intrante salutantur. Filius discedens "Vale!" inquit.
Corpus valens non dolet. Medicus caput dolente sanare non potest. Pisces sunt animalia natantia.

Catherine Victoria Müller


PENSUM B

Pueri in lectis cubant. Alter puer dormit, alter vigilat; alter valet, alter aegrotat. Uter puer aegrotat, Marcusne an Quintus? Quintus aegrotat.
Servus puerum dormientem exitat et ei aquam dat. Marcus e lecto surget et primum manus lavat, deinde faciem. Puer vestimenta a servo poscit et primum tunicam induit, deinde togam. Iam puer nudus non est. Viro togato bracchium dextrum nudum est. Davus Marcum secum venire iubet: "Veni mecum!"
Marcus Medum, qui cum eo ire solet, non videt. Medus libros ceteras res Marci portare solet, Marcus ipse nullam portare solet praeter malum. "Hodie" inquit Iulius "Medus tecum ire non potest." Marcus solus abit librum et tabulam secum ferens.

Catherine Victoria Müller

Pensum C

Quintusne bene dormit? Non, Quintus male dormit.
Uter puer aegrotat? Quintus aegrotat.
Estne clausa fenestra Marci? Non, fenestra Marci aperta est.
Uter e duobus pueris gallum canentem audit? Quintus audit gallum canentem.
Quomodo servus Marcum excitat? Eum vocat: "Marce!, mane est."
Totumne corpus lavat Marcus? Non, solum caput et manus lavat.
Cur Marcus friget? Quia per fenestram apertam intrat aer frigidus.
Quid Marcus a servo poscit? Vestimenta sua.
Utrum bracchium toga operitur? Bracchium sinistrum.
Utra manu miles scutum gerit? Scutum gerit manu sinistra.
Quas res Marcus secum fert? Malum, librum, tabulam, stilum regulamque secum fert.

Catherine Victoria Müller

EJERCICIOS

Exercitium 1

1. Duo pueri in hortum eunt, uterque puer ambulat, neuter currit.
2. Uter e duobus pueris currit? Quintus currit. Uter ambulat? Marcus ambulat.
3. Iulius: "Curre, Marce!" Iam uterquepuer currit, et Marcus et Quintus; Neuter puer ambulat, nec Marcus nec Quintus.
4. Aemilia et Lydia sunt duae feminae: Altera femina Romana est, altera Graeca.
5. Utra e duabus feminis est Graeca? Lydia est Graeca.
6. Utraque femina pulchra est, et Aemilia et Lydia; Neutra femina foeda est, nec Aemilia nec Lydia.
7. Nilus est Rhenus sunt duo flumina: Alterum flumen in Africa est, alterum in Europa.
8. Utrum e duobus fluminibus est in Africa, Nilusne an Rhenus? Nilus in Africa est.
9. Utrumque flumen magnum est, et Nilus et Rhenus; neutrum flumen parvum est, nec Nilus nec Rhenus.

Catherine Victoria Müller

Exercitium 2

1. Uterque puer in lecto cubat.
2. Uter puer dormit, Marcusne an Quintus?
3. Marcus dormit, sed Quintus vigilat.
4. Marcus non aegrotat, sed valet.
5. Aer frigidus per fenestram apertam intrat.
6. Fenestra Quinti non aperta, sed clausa est.
7. Puer vigilans galum canere audit: "Cucurru"
8. Davus: "Quomodo pes tuus se habet hodie?
9. Quintus: "Pes male habet. Da mihi aquam, Dave!" Davus ei aquam dat.

Catherine Victoria Müller

Exercitium 3

1. Cur Marcus quietus in lecto suo cubat? Quia is dormit.
2. Cur alter puer vigilat nec dormire? Quia is aegrotat.
3. Uter e duobus pueris aegrotat? Quintus.
4. Pesne solum dolet Quinto? Non solum pes, sed etiam caput et bracchium dolet.
5. Suntne magna cubicula puerorum? Non, cubicula puerorum parva sunt.
6. Uter puer fenestra aperta dormit? Marcus.
7. Quid per fenestram apertam intrat? Aer frigidus per fenestram intrat.
8. Cur fenestra Quinti clausa est? Quia is aegrotat
9. Quid audit Quintus? Quintus gallum canentem audit.
10. Cur Marcus gallum non audit? Quia is dormit.
11. Quid gallus canens salutat? Novum diEm.
12. Quem vocat Quintus? Quintus a Davo vocatur.
13. Quomodo se habet pes Quinti hodie? Pes male se habet.
14. Cur Quintus noctem longam esse putat? Quia et caput et pes ei dolet itaque is dormit.
15. Quid Davus puero aegro dat? Davus Quinto aquam dat.

Catherine Victoria Müller

Exercitium 4

1. Puella plorans; puellae plorantes.
2. Puer ridens; pueri ridentes.
3. Cor palpitans; corda palpitantia.
4. Equus curriens; equi currientes.
5. Pastor dormiens; pastores dormientes.
6. Ovis errans; oves errantes.
7. Canis latrans; canEs latrantes
8. Animal volans; animalia volantia.
9. Stella lucens; stellae lucentES.

Catherine Victoria Müller

PUGNA DISCIPULORUM CAP. XXI


PENSUM A

Marcus umidus est, quod per imbrem ambulavit, ac sordidus, quod humi icerunt. Discipuli umidi sunt,quod per imbrem ambulaverunt,ac sordidi, quod humi iacerunt.
Marcus:" A Sexto pulsatus sum". Iulius:"Nonne tu Sextum pulsavit?" Marcus:"Primum Sextus me pulsavit,tum ego illum pulsavi. Ego et Titus Sextum pulsavimus". Iulius:"Quid? Vos duo unum pulsavistis? Et cur sordida est vestis tua ? Humine iacuisti?"
Marcus: "Humi iacui Sextus me tenuit".
Aemilia:"Quid magister vos docuit hodie?" Marcus:"Magister alquid recitavit, sed ego initium tantum audi."
Aemilia:"Cur non omnia audivisti?" Iulius:"Marcus in ludo dormivit!"
Aemilia: " Audisne? Pater dicit `te in ludi dormivisse.Tune vere dormivisti?" Marcus: "Certe dormivi,mater. Omnes dormivimus! Sed paulo post magister laudavit litteras meas". Marcus matri litteras quas Sextus scripsit ostendit. Aemilia:"Tune ipse hoc scripsisti?" Marcus :"Ipse scripsi.
Ceteri pueri prave scripserunt".


Mirian Cortiñas Pérez

Exercitium 1

1. Tergum Marco dolet: magister eum bis verberavit.
2. Oculi puellae rubri sunt: puella lacrimavit.
3. Oculli puellarum rubri sunt: puellae lacrimaverunt.
4. Sextus umidus est, quod per imbrem ambulavit.
5. Sextus sordidus est, quod humi iacuit; TItus et Marcus eum teneverunt, alter bracchium eius tenuit, alter crura.
6. Pueri umidi sunt, quod per imbrem ambulaverunt, et sordidi, quod humi iacuerunt.
7. Puella iam non dormit: ancilla eam exitavit.
8. Neque pueri iam dormiunt: servi eos exitaverunt.
9. Puella fessa non est, nam bene dormivit.
10. Item pueri bene dormiverunt neque fessi sunt.
11. Iulia, quae pueros iam vocavit, iterum eos vocat, nec enim pueri eam adiverunt.
12. Pueri, qui Iuliam iam vocaverunt, iterum eam vocant, nec enim Iulia eos audivit.
13. Syra litteras nescit: nemo eam litteras docuit.

Catherine Victoria Müller

Exercitium 2

1. Servus puerum exitavit = Puer a servo exitatus est.
2. Marcus Iuliam pulsavit = Iulia a Marco pulsata est.
3. Domina ancillas vocavit = Ancillae a domina vocatae sunt.
4. Dominus servos interrogavit = Servi a domino interrogati.
5. Medus Davum accusavit = Davus a Medo accusatus est.
6. Medus vocem domini non audivit = Vox domini a Medo non audita.
7. Magister litteras Sexti laudavit = litterae Sexti a magistro laudatae sunt.
8. Magister discipulum pigrum punivit = Discipulus piger a magistro punitus est.
9. Romani oppidum hostium expugnaverunt = Opiddum hostium a romanis expugnatum est.
10. Hostes castra Romana appugnaverunt = Oppidum hostium a romanis ab hostibus expugnatum est.
11. Verba Iulii Aemiliam delectaverunt = Aemilia a verbis Iuliis delectata est.
12. Fulgur caellum ilustravit = Caelus a fulgo illustratum est.
13. Pueri Iuliam vocaverunt = Iulia a pueros vocata est nec ab ea auditi sunt.
14. Pueri a Iulia vocati sunt nec eam audiverunt = Iulia pueros vocavit nec eam audiverunt.

Catherine Victoria Müller